Proizvodi za djecu

Libero pelene dječja inkontinencija

  • Libero – pelene s trakama za zatvaranje

  • Postoji proizvod Libero za svako dijete bez obzira na težinu, kretanje i osobnost

Libero Comfort Size 4

Libero Comfort 4

Pelene za djecu od 7-11 kg

Libero Comfort Size 5 Front

Libero Comfort 5

Pelene za djecu od 10-14 kg

Libero Comfort Size 6 Front

Libero Comfort 6

Pelene za djecu od 13-20 kg

Libero Comfort Size 7 Front

Libero Comfort 7

Pelene za djecu od 15-30 kg