Procjenjivanje životnog ciklusa

EKO akcije

Eko akcije naše su aktualno opredjeljenje  za razvijanje proizvoda i usluga koji poboljšavaju kvalitetu svakodnevnog života uz minimalni učinak na okoliš.

Od 1990-tih godina tvrtka SCA ulaže velike napore u mjerenje i smanjivanje ukupnog učinka naših proizvoda na okoliš u sklopu procesa analize životnoga vijeka proizvoda (LCA).

Taj proces ocjenjivanja  kontrolira svaki korak u proizvodnji TENA proizvoda, od nabave materijala do zbrinjavanja otpada. To nam omogućuje da izračunamo ukupnu emisiju stakleničkih plinova  za određeni proizvod tijekom njegova ukupnog životnoga vijeka.  Dobiveni podaci omogućavaju nam donošenje najboljih ekoloških odluka.

Više o fazama  TENA sustava  analize možete naći na stranicama koje slijede.

Dosada smo već ostvarili dobar napredak. U Europi smo između 2008. i 2009.  smanjili emisije stakleničkih plinova za TENA proizvode između 3% i 17%, Primjerice, TENA Flex bilježi smanjenje emisije za 17%, a TENA Lady za 11% (provjerio neovisni švedski institut IVL).

U svrhu daljnjeg napretka postavili smo si ambiciozne ciljeve. Planiramo dalje smanjivati emisije kao slijedi:

- razvijanjem održivih rješenja  uz stalno unaprjeđivanje naših proizvoda te učinkovitije iskorištenje materijala

- osiguravanje sirovina iz odgovornih izvora

- smanjivaje otpada od proizvoda i pakiranja nakon uporabe

- smanjivanjem emisija stakleničih plinova od fosilnih goriva, kupljene struje i toplinske energije za 20% između 2005. i 2020.

- kontinuiranim smanjivanjem otpada u našim tvornicama

- radeći zajedno s našim dobavljačima na smanjivanju emisija stakleničkih plinova u cijelome nabavnome lancu