Oslabjeli mokraćni mjehur

Poteškoće pri kontroli mokraćnog mjehura, koje za posljedicu mogu imati neželjeni gubitak urina.