TENA pomaže u poboljšanju proračuna

Prilagođavamo rješenja utvrđivanjem potreba vaših pacijenata, pomažemo vam da poboljšate proračun i pružite najbolju moguću njegu.

Suradnja koja dodaje vrijednost

U TENA timu predani smo poboljšanju njege pri inkontinenciji za vaše pacijente i za vaše poslovanje.

Naša integrirana rješenja uključuju inovativne proizvode, najbolje postupke rutina, alate podrške i obuku, kao i stručne savjete; sve kako bismo vam pomogli da pružite optimalnu personaliziranu njegu.

Radimo kao partneri kako bismo zadovoljili vaše individualne potrebe. Pružanjem visokokvalitetnih proizvoda poboljšavamo udobnost i kvalitetu života vaših pacijenata dok istodobno smanjujemo utrošeno vrijeme i novac na curenja koja se mogu izbjeći te na otpad, a smanjujemo i vaš ekološki otisak. Naša individualizirana rješenja pomažu vašem osoblju da radi učinkovito pružajući mu više vremena za isporuku najbolje njege za vaše pacijente te u konačnici dodavanjem vrijednosti za sve. 

Upotrebom vlastitih vrijednosti u našem simulatoru vrijednosti možete vidjeti kako TENA rješenja za domove za starije i nemoćne osobe mogu doprinijeti vašoj ustanovi.

Isprobajte TENA simulator vrijednosti

TENA u praksi

Studija slučaja naših proizvoda i usluga za inkontinenciju provedena je u četiri doma za starije i nemoćne osobe. [2] Rezultati pokazuju kakav je utjecaj na pacijente, njegovatelje i proračun imao odabir TENA tima kao partnera. Studija je pokazala da je holistički pristup imao značajan pozitivni učinak na ne samo dobrobit pacijenata, nego i na radno okruženje.

Naš holistički i integrirani pristup vrednovao je:

 • Dobrobit pacijenata 
 • Sposobnosti osoblja i zadovoljstvo na poslu 
 • Resurse potrošene na upravljanje njegom pri inkontinenciji

Holistički koncept tvrtke Essity sastoji se od TENA proizvoda za inkontinenciju i TENA usluga. To uključuje obuku osoblja, upotrebu proizvoda i optimizaciju radnih rutina i radnih struktura. 

Trošak i proračun

Sudionici

Studija u Copenhagenu uključivala je četiri bolničke sobe u četiri različita doma za starije i nemoćne osobe. Svi testovi i mjerenja napravljeni su prije i poslije intervencije. Studija je započela u lipnju 2008. i završena je u veljači 2009. 32 pacijenta, uz njegovatelje i voditelje četiriju bolničkih soba, sudjelovalo je u ispitivanju. 

Što se ispitivalo?

Studija je oblikovana kao interventna studija s testovima napravljenim prije i poslije intervencije. Intervencija se sastojala od uvođenja holističkog koncepta tvrtke Essity, TENA higijenskih proizvoda i TENA usluga. Rezultati studije zasnovani su na činjenici da je Essity bila jedini dobavljač proizvoda i usluga tijekom intervencije.

Upotrijebljene metode

Rezultati su dobiveni intervjuima s pacijentima, njegovateljima i voditeljima bolničkih soba, kao i pomoću dnevnika bilježenja učestalosti promjene svakog uloška tijekom sedam dana i noći, prije i poslije uvođenja TENA proizvoda.

Dobrobit pacijenta

 • Pacijenti koji su bili zadovoljni sa svojom zaštitom od inkontinencije povećali su se s 46 % na 55 %

 • Pacijenti koji su rekli da je njihova zaštita od inkontinencije bila udobna povećali su se s 39 % na 69 %

 • Pacijenti koji su smatrali da im je uspješno pružena pomoć u rukovanju inkontinencijom povećali su se s 39 % na 69 %

Radna atmosfera

 • Lakša zamjena zaštitnih proizvoda rezultirala je povećanjem slobodnog vremena za 33 %

 • Osoblju je TENA Flex bio lakši za promjeniti i osjetili su poboljšanje svog radnog položaja. Za promjenu uloška koje je prije zahtijevalo dva njegovatelja, sada je bio dovoljan jedan za promjenu istog 

 • Manje curenja također je značilo manju količinu rublja za pranje

Utjecaj na okoliš

 • Potrošnja zaštite za inkontinenciju smanjena je za 20 %

Zaključci

Sveukupno, TENA holistički i integrirani pristup njezi pri inkontinenciji poboljšao je:

 • Dobrobit i kvalitetu života pacijenata
 • Motivaciju, sposobnost osoblja i zadovoljstvo na poslu
 • Manje troškova u smislu vremena potrošenog za mijenjanje uložaka i krevetnine, pranje rublja, čišćenje i njegu za kožu

 Nadalje, studija je pokazala da:

 • Ulošci za inkontinenciju samo su dio sveukupnog najboljeg načina za njegu pri inkontinenciji
 • Individualna njega pri inkontinenciji može smanjiti troškove

 • Postoji prostor za poboljšanje znanja i sposobnosti osoblja, optimiziranje njege pri inkontinenciji i ekonomičnost

Reference:

1Essity dokumentirani podaci: Prosječni postotci zasnovani na 181 TENA Solutions studija slučaja diljem svijeta, uglavnom u Europi, ali i u SAD-u, Kanadi i Kini. Rezultati se razlikuju u državama i ustanovama za njegu ovisno o okolnostima u kojima se svaka ustanova za njegu nalazila prije primjene TENA Solutions. 2011-13. Troškovi u vezi s upravljanjem inkontinencijom izmjereni u TENA Solutions su potrošnja proizvoda, njega za kožu, pranje rublja i troškovi otpada.
2Essity dokumentirani podaci: Studija proizvoda za inkontinenciju i usluga u njezi starijih osoba u Copenhagenu: Studija slučaja u četiri doma za starije i nemoćne osobe. Siječanj 2011.