Izgleda da se nalazite na <country>

Za lokalne informacije idite na TENA web-stranicu za vašu zemlju.

Tradicionalne pelene - prozračne

Prednosti
  • Proizvodi za inkontinenciju TENA Slip oblikovani su da pruže zaštitu za zdravu kožu i visok stupanj zaštite od propuštanja.
  • Pelene su dostupne u raznim veličinama i kapacitetima upijanja
  • Prikladne za osobe sa srednjom do teškom inkontinencijom

MOĆ UPIJANJA

do

TENA Slip Plus

Oblikovane za srednju do tešku inkontinenciju

Moć upijanja

TENA Slip Super

Oblikovane za tešku inkontinenciju

Moć upijanja

TENA Slip Maxi

Oblikovane za tešku i jako tešku inkontinenciju

Moć upijanja