Pravila privatnosti

  (“Essity” ili “mi”) ozbiljno shvaća privatnost podataka. Ova Pravila o Privatnosti opisuju kako Essity kao voditelj obrade u smislu Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (“UZOP”) i Uredbe o e-privatnosti (“Uredba o e-privatnosti”) prikuplja i obrađuje osobne podatke i druge informacije korisnika.

  1.Kategorije osobnih podataka i svrhe obrade

  Metapodaci

  Našu web stranicu ili aplikaciju možete koristiti bez dostavljanja bilo kakvih Vaših osobnih podataka. U tom slučaju, Essity će prikupljati samo sljedeće metapodatke koji nastanu kao rezultat Vašeg korištenja:

  Stranicu upućivanja, podatke i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, status prijenosa, vrstu web preglednika, IP adresu, operativni sustav i sučelje, jezik i verziju softvera preglednika.

  Vaša IP adresa koristiti će se kako bi Vam bio omogućen pristup našoj web stranici ili aplikaciji. Jednom kada IP adresa više neće biti potrebna u te svrhe, skratit ćemo Vašu IP adresu odstranjivanjem zadnjeg okteta u Vašoj IP adresi. Metapodaci, uključujući skraćenu IP adresu, bit će korišteni za poboljšanje kvalitete i usluga na našoj web stranici ili aplikaciji putem analize korisničkog ponašanja naših korisnika.

  Račun

  Ako kreirate račun na/u našoj web stranici ili aplikaciji, možete biti zatraženi da dostavite Vaše osobne podatke, na primjer: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, odabranu lozinku, broj telefona, detalje bankovnog računa, detalje kreditne kartice, adresu za izdavanje računa i dostavu, interese za određene proizvode/usluge (dobrovoljno), zahtjev za primanjem marketinških e-mailova (dobrovoljno). Essity obrađuje takve osobne podatke kako bismo Vam pružili funkcije računa, kako bismo Vam pružili marketinške materijale u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, te kako bismo u marketinške svrhe analizirali Vaše interese.

  Narudžbe Proizvoda

  Ukoliko naručite proizvod putem naše web stranice ili aplikacije, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: podaci Vašeg računa, vrsta i količina proizvoda, cijena, datum narudžbe, status narudžbe, povrati proizvoda, zahtjeve službi za korisničku podršku. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhe izvršavanja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga korisničke podrške, ispunjavanja zakonskih obveza, obrane, utvrđivanja i ostvarivanja zakonitih zahtjeva, te ciljanog marketinga.

  Nagradne igre:

  Ukoliko sudjelujete u nagradnoj igri, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, datum ulaska, odabir kao pobjednika, nagradu, odgovor u kvizu. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre, obavještavanja pobjednika, dostave nagrade pobjedniku, provedbe događaja te marketinga.

  Podaci o zdravlju:

  Naručujući neke proizvode, Essity može prikupljati i obrađivati​​i informacije o zdravstvenim stanjima kako se podrazumijevaju pod narudžbom proizvoda. Podaci o zdravlju osjetljivi su podaci u smislu GDPR-a, a Essity poduzima sve potrebne korake kako bi zaštitio takve osjetljive podatke prema zakonu. Ovisno o pristanku, Essity prikuplja i obrađuje zdravstvene podatke isključivo za potrebe provođenja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga skrbi o kupcima, poštivanja zakonskih obveza, obrane, uspostavljanja i ostvarivanja pravnih zahtjeva i prilagođenog marketinga.

  2.Treće Strane

  ·Prijenos pružateljima usluga

  Essity može angažirati vanjske pružatelje usluga, koji djeluju kao izvršitelji obrade za Essity, radi pružanja određenih usluga Essity, poput pružatelja usluga web stranica, pružatelja usluga marketinga ili pružatelja usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, vanjski pružatelji usluga mogu imati pristup i/ili mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

  Od navedenih vanjskih pružatelja usluga zahtijevamo da usvoje i primjenjuju mjere sigurnosne zaštite kako bi se osigurala privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

  ·Ostali primatelji

  Essity može prenijeti – u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti podataka – osobne podatke tijelima nadležnim za provedbu propisa, vladinim tijelima, pravnim savjetnicima, vanjskim savjetnicima, ili poslovnim partnerima. U slučaju korporativnog spajanja ili preuzimanja, osobni podaci mogu biti preneseni trećim stranama uključenim u spajanje ili preuzimanje.

  ·Međunarodni prijenosi Osobnih Podataka

  Vaši Osobni Podaci koje prikupljamo ili primamo mogu biti preneseni u i obrađeni od strane primatelja koji se nalaze unutar ili izvan Europskog Gospodarskog Prostora (“EGP”). Države u kojima se nalaze uključuju one navedene na  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm a koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Ostali primatelji mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Essity će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da prijenosi izvan EGP-a budu odgovarajuće zaštićeni kao što je to propisano primjenjivim pravom o zaštiti podataka. U pogledu prijenosa u države koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite  podataka, prijenos organiziramo na temelju prikladnih zaštitnih mjera, poput standardnih ugovornih klauzula zaštite podataka koje su usvojene od strane Europske Komisije ili od strane nadzornog tijela, odobrenog kodeksa ponašanja zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja, ili odobrenih certifikacijskih mehanizama zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja. Možete zatražiti primjerak navedenih prikladnih zaštitnih mjera tako što ćete nas kontaktirati na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže.

  3.Pravna osnova za obradu

  Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

  ·Vi ste dali Vašu privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više određenih svrha;

  ·Obrada je nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste Vi stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev koji prethode sklapanju ugovora;

  ·Obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;

  ·Obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi ili ključni interesi druge fizičke osobe;

  ·Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju naše službene ovlasti;

  ·Obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako ste dijete;

  ·Ostali primjenjivi pravni temelji za obradu podataka, osobito odredbe prava države članice;

  Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

  ·Vi ste dali Vašu izričitu privolu za obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka u jednu ili više određenih svrha;

  ·Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Essity ili ispitanika u području radnog prava te prava socijalne sigurnosti i socijalne zaštite;

  ·Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik;

  ·Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravih zahtjeva ili kad god sudovi sudjeluju u sudbenom svojstvu;

  Pružanje Vaših osobnih podataka propisano je zakonskom ili ugovornom obvezom, ili je nužno za sklapanje ugovora s nama ili za primanje traženih usluga/proizvoda, ili je jednostavno dobrovoljno s Vaše strane.

  Propuštanje pružanja Vaših osobnih podataka može biti nepovoljno po Vas, npr. nećete moći primiti određene proizvode i usluge. Ipak, osim ako je drugačije određeno, propuštanje dostave Vaših osobnih podataka neće imati pravne posljedice za Vas.

  4.Koja prava imate te kako se možete pozvati na svoja prava?

  Ukoliko ste izrazili privolu u pogledu određenog prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka, ovlašteni ste tu privolu povući u svakom trenutku, s učinkom za ubuduće. Nadalje, možete prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga bez snošenja ikakvih troškova, osim troškova prijenosa u skladu s osnovnim tarifama.

  Prema primjenjivom pravu o zaštiti podataka imate pravo (i) zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, (ii) zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka, (iii) zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, (iv) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, (v) zatražiti prijenos podataka, (vi) prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka (uključujući prigovor izradi profila), i (vii) prigovoriti automatiziranom donošenju odluka (uključujući izradu profila).

  Kako biste ostvarili svoja prava, molimo da nas kontaktirate na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže.

  U slučaju pritužbi, također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

  5.Kolačići i druge tehnologije za praćenje

  Ova web stranica ili aplikacija koristi kolačiće. Za daljnje informacije molimo posjetite naša  Pravila o kolačićima.

  6.Koliko dugo zadržavamo Vaše Osobne Podatke?

  Vaši osobni podaci bit će zadržani onoliko koliko je potrebno da Vam pružimo tražene usluge i proizvode. Jednom kada naš odnos prestane, Vaši će osobni podaci biti izbrisani ili anonimizirani, osim ako se primjenjuju zakonski uvjeti zadržavanja (poput onih u porezne svrhe). Ako je Essity ovlašten slati Vam marketinške materijale, možemo zadržati Vaše kontakt podatke i interese za naše proizvode. Također, možemo biti obvezni prema primjenjivom pravu zadržati određene Vaše osobne podatke u razdoblju 10 godina nakon određene porezne godine. Također smo ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke nakon završetka ugovornog odnosa ako su Vaši osobni podaci potrebni za poštivanje drugih primjenjivih propisa ili su nam Vaši osobni podaci potrebni da uspostavimo, ostvarimo ili obranimo pravni zahtjev, a samo u mjeri u kojoj je to nužno. U mjeri u kojoj je to moguće, ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka u takve ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

  7.Kontaktirajte nas

  Ako želite ostvariti svoja prava subjekta podataka ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, pošaljite / pošaljite svoj zahtjev na:

  Essity Croatia d.o.o. Tuškanova 37, 10 000 Zagreb ili putem e-mail adrese:info@tena.hr

  Inače, detalji kontakta našeg predstavnika za EU su sljedeći: Iris Winter Compliance Officer Data Protection e-mail: iris.winter@essity.com