Libero pelene dječja inkontinencija

Libero Comfort 4

Pelena za bebe 7-11 kg

Libero Comfort 5

Pelena za bebe 10-14 kg

Libero Comfort 6

Pelena za bebe 13-20 kg

Libero Comfort 7

Pelena za bebe 16-26 kg