Uvjeti korištenja

Essity Croatia d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Hrvatska

Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu •  MBS 080669947 •  OIB 60594502290 •  MB 02427079
 
Pojmovi „Essity“, „nas“ ili „mi“ odnose se na grupu Essity Hygiene and Health AB (publ) kao pružatelja ove web stranice („stranica“) osim ako iz toga ne proizlazi da neka druga stranica ili druga usluga navodi neki drugi entitet, pri čemu će se „Essity“ odnositi na takav entitet. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na stranice i druge usluge koje se pozivaju na ove Uvjete korištenja.
 
U svrhu pružanja ove stranice i ovih Uvjeta korištenja grupa Essity se pridržava zakona Švedske. No s obzirom da grupa Essity obuhvaća entitete diljem svijeta, imajte na umu da ako se druga tvrtka navodi kao davatelj određene stranice ili usluge, nacionalni zakoni te druge države u kojoj je takav entitet utemeljen mogu označavati drugačija ili dodatna pravila. U takvom slučaju, takav se entitet mora pridržavati nacionalnih važećih zakona u potrebnom opsegu.
 
Pravna izjava 
Materijale koji se nalaze na ovoj stranici objavljuje grupa Essity kao uslugu svojim klijentima te se mogu koristiti samo u informativne svrhe. Pojedinačni primjerci mogu se preuzimati sukladno ispod navedenim uvjetima.
 
Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove stranice pristajete na ove uvjete. Ako ne prihvaćate ove uvjete, ne koristite ovu stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.
 
Informacije o žigu 
Svi nazivi, logotipi i žigovi vlasništvo su tvrtke Essity, njezinih podružnica, povezanih kompanija ili njezinih davatelja licenci ili partnera u zajedničkom ulaganju. 
Žigovi i robne marke tvrtke Essity mogu se koristiti samo sukladno ovim Uvjetima korištenja ili uz prethodno pisano odobrenje tvrtke Essity.
 
Bilo kakvo korištenje žigova tvrtke Essity u svrhe reklamiranja ili promocije proizvoda tvrtke Essity zahtijeva da se propisno navede vlasnik tih žigova.
 
Ograničeno korištenje/Licenca za jedan primjerak
Sav sadržaj objavljen na ovoj stranici, primjerice tekst, grafički elementi, logotipi, ikone na gumbima, slike, audioisječci te softver vlasništvo je tvrtke Essity ili njezinih pružatelja sadržaja te je zaštićen švedskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Neovlaštena uporaba ili distribucija bilo kakvog materijala na ovoj stranici može značiti kršenje autorskog prava i/ili drugih zakona te je podložno građanskim kao i kaznenim sankcijama.
 
Ova stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane tvrtke Essity. Možete preuzeti jedan primjerak informacija koje ste pronašli na stranicama tvrtke Essity na jedno računalo, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu internu uporabu.
 
Ne možete modificirati, koristiti ili prenositi informacije u bilo kakve komercijalne svrhe, niti možete uklanjati bilo kakve obavijesti s tih informacija koje se odnose na autorska prava ili vlasništvo. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje materijala te osigurati da se svi zaposlenici i dobavljači – ako je primjenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju tih ograničenja.
 
Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove stranice ovisno o potrebama i pojedinačnim pregledima stranice; možete napraviti i tiskani primjerak stranice za osobnu upotrebu u onoj mjeri koliko je to razumno za privatne svrhe. Svaki drugi vid uporabe izričito je zabranjen. Bez našeg pisanog odobrenja ne možete ovu stranicu kao ni poveznicu na nju postaviti drugačije nego samo kao svoju početnu stranicu.
 
Tvrtka Essity vam ne daje nikakvo izričito ili implicitno pravo na nikakve patente, autorska prava, žigove ili poslovne tajne.
 
Ograničenje jamstva 
Informacije sadržane u ovom dokumentu pružene su „kako jesu“, bez bilo kakvog izričitog ili implicitnog jamstva bilo koje vrste, uključujući jamstvo prikladnosti za prodaju, nekršenje intelektualnog vlasništva ili prikladnosti za bilo kakvu svrhu. U slučaju da tvrtka Essity stavlja poveznice na web stranice treće strane, takvo povezivanje napravljeno je jedino iz praktičnih razloga za korisnika, pri čemu tvrtka Essity nije odgovorna za sadržaj ili točnost informacija sadržanih na takvim web stranicama.
 
Ni u kojem slučaju tvrtka Essity neće biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu, uključujući, ali bez ograničenja na štetu nastalu zbog gubitka profita, prekida u poslovanju ili gubitka informacija, a koje nastaju zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija, čak i ako je tvrtka Essityupozorena da bi do takvih šteta moglo doći.
 
Tvrtka Essity nadalje ne jamči točnost ili cjelovitost informacija, tekstova, grafičkih elemenata, poveznica ili drugih stavki koje mogu biti sadržane u tim informacijama. Tvrtka Essity može u bilo kojem trenutku vršiti promjene na ovom sadržaju ili na proizvodima koji su ovdje opisani bez prethodne obavijesti. Tvrtka Essity se ne obvezuje ažurirati informacije ili druge materijale sadržane na ovoj stranici.
 
Korisnički podnesci
Bilo kakav materijal, informacije ili drugi vidovi komunikacije koje prenosite ili objavljujete na ovoj stranici smatrat će se nepovjerljivima, neekskluzivnima, bez prava na naknadu, neopozivima, u potpunosti s mogućnošću izdavanja licence i bez vlasnika („Komunikacije“). Tvrtka Essity neće imati nikakve obaveze koje se odnose na Komunikacije.
 
Tvrtka Essity može slobodno objavljivati, kopirati, distribuirati, ugrađivati i/ili na drugi način koristiti Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvučnim zapisima, tekstom i drugim stvarima koje su uključene u ovaj dokument, za bilo kakve i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
 
Podnesete li osobne podatke na ovu stranicu ili na drugi način tvrtki Essity, ovime pristajete da tvrtka Essity može koristiti te podatke u svrhu ocjenjivanja vaših informacija te za trženje proizvoda i usluga tvrtke Essity, uključujući i pravo na prijenos podataka trećim zemljama te objavljivanje vaših osobnih podataka na internetu. Za takvu obradu osobnih podataka tvrtka Essity odgovorna je sukladno švedskom zakonu te tvrtku Essity možete slobodno kontaktirati u slučaju netočnosti podataka ili drugih pitanja vezanih uz osobne podatke.
 
Ne smijete objavljivati nikakve vidove komunikacije koji bi se mogli smatrati uvredljivima ili kojima se krši privatnost drugih osoba ili koji bi se mogli smatrati komercijalnim marketingom ili koji je na bilo koji način nezakonit ili neprikladan. Tvrtka Essity će izbrisati takve vidove komunikacije čim ih postanemo svjesni te zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika naše stranice ili usluge.
 
Za korištenje usluga koje nude treće strane, primjerice internetska društvena mreža Facebook, mogu se primjenjivati i uvjeti treće strane. Na primjer, društvena mreža Facebook primjenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima“ na sve korisnike i posjetitelje društvene mreže Facebook, pa vam stoga preporučujemo da prije korištenja bilo kakvih usluga trećih strana pročitate takve uvjete.
 
Drugo
U bilo kojem trenutku tvrtka Essity može revidirati ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave.
 
Prema vlastitom nahođenju, tvrtka Essity zadržava pravo na (1) izmjenu ove Pravne izjave; (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti stranice, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
 
Ako se za bilo koji pojam, uvjet ili odredbu u ovoj Pravnoj izjavi utvrdi da je nezakonita, nevažeća, ništetna ili se iz bilo kojeg razloga ne može provesti, na nikoji način neće doći u pitanje niti će se poništavati zakonitost i provedivost preostalih pojmova, uvjeta ili odredbi.