Libero pelene dječja inkontinencija

Opis proizvoda

  • Libero – pelene s trakama za zatvaranje
  • Postoji proizvod Libero za svako dijete bez obzira na težinu, kretanje i osobnost