Libero pelene dječja inkontinencija

Opis proizvoda

  • Libero – pelene s trakama za zatvaranje
  • Postoji proizvod Libero za svako dijete bez obzira na težinu, kretanje i osobnost

Libero Comfort 4

Pelene za djecu od 7-11 kg

Libero Comfort 5

Pelene za djecu od 10-14 kg

Libero Comfort 6

Pelene za djecu od 13-20 kg

Libero Comfort 7

Pelene za djecu od 16-26 kg